Şaban Küçük

Başkan

Ankara Üniversitesi SBF Uluslararası İlişkiler Bölümünü 1999 yılında bitirmiş, Singapur Sivil Service College’da Kamu Yönetimi ve Yönetişim eğitimi, ABD Boston Üniversitesinde 2008 yılında dil ve finans program eğitimine katılmış, Carnegie Mellon Üniversitesi Heinz College’da Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans derecesi kazanmıştır. Gazi Üniversitesi’nde BEPS konusunda doktora tez çalışmalarını yürütmektedir.   

Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi unvanlarına sahiptir.

2000’de Maliye Teftiş Kurulu’na girmiş olup, 2003 yılında Maliye Müfettişi, 2010 yılında ise Maliye Başmüfettişi olmuştur. 2006-2008 yılları arasında Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu’nda Vergi Başmüfettişi ve Büyük Mükellefler İnceleme Grubunda Rapor Değerlendirme Komisyonu üyesi olarak çalışmıştır.

ABD Carnegie Mellon Üniversitesinde bir dönem asistanlık, Amerikan Gelir İdaresi IRS’te ve sosyal hizmetler sunan üç ayrı kuruluşta (NGO) gönüllü çalışma ve staj yapmıştır. (2008-2009)

ODTÜ ve TOBB Üniversitesinde Kamu Maliyesi dersi vermiş (2011-2012), halen ODTÜ’de Ticari İşletme Hukuku dersi vermektedir. (2013-2016)

Temmuz 2012-Kasım 2016 yılları arasında KPMG Türkiye’de Vergi Direktörü olarak çalışmış, bu görevin yanında KPMG Türkiye İç Kontrol ve Uyum Lideri olarak görev yapmıştır.

Vergi, stratejik yönetim, performans yönetimi ve performans esaslı bütçeleme, kamu maliyesi alanında yayımlanmış 150’yi aşkın makalesi ve eğitim kurumlarında mali ve vergisel konuları içeren bir sirküler kitabın yazarıdır.

YASED, Uluslararası Yatırımcılar Derneği ArGe ve İnovasyon Çalışma Grubu Başkanlığı, Carnegie Mellon Üniversitesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, TOBB Vergi Çalışma Grubu üyeliği görevlerini sürdürmektedir.   

Kasım 2016’da Erdikler Taxand Türkiye ofisine Partner olarak katılmıştır.

Tepe Prime Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 266 D: 79 A- Blok Çankaya- ANKARA
kiyed@kiyed.org

Bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz.