KİYED Mayıs ayı kahvaltısında Başbakanlık Yatırım ve Destek Ajansı  (ISPAT) Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet İhsan Erdem Bey’i ağırlayacak

Kahvaltılı istişare toplantılarının üçüncüsü 26 Mayıs 2016 tarihinde Limak Ambassadore Hotel’de saat 09:30’da gerçekleştirilecektir.

Toplantıda özellikle kamu-özel sektor ilişkileri, mevzuat yapım süreçleri, taslak mevzuatlar, kamuda şeffaflık konularının ele alınması planlanmaktadır.

Katılımınızdan onur duyarız. Katılım için This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine katılım durumunuzu belirtmenizi rica ederiz.

Ahmet İhsan Erdem kimdir?

Ahmet İhsan Erdem son iki yıldır ISPAT Başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir. 2011 yılında kurumda proje direktörü olarak göreve başlayan Erdem, Bilken Üniversitesinden Uluslararası İlişkiler Lisans ve PACE üniversitesi Lubin School of Business MBA derecesine sahiptir.

Kahvaltılı istişare toplantılarının ilkini Başbakan Başdanışmanı ve Eskişehir Milletvekili Sayın Emine Nur Günay’ın katılımı ile gerçekleştiren KİYED, bu toplantıların ikincisini 8 Nisan 2016 tarihinde Limak Ambassadore Otel’de Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile gerçekleştirdi.

20 üyenin katılımı ile düzenlenen toplantıda, bürokraside mevcut genel tabloya ilişkin değerlendirmeler yapılırken, mevzuatlara uyum ve geçiş sürelerinde, lisanslamada, ithalat sürecinde gümrüklerde yaşanan sorunlar dile getirildi. Tüm sektörlerin ortak sorunu olan bu konulara çözüm getirmek için çalıştıklarını ifade eden Metin, konunun AK Parti Grubu’na taşınmasında fayda olacağını belirtti.

 

Kamu iletişimi ve kurumsal ilişkiler yönetimi profesyonelleri, KİYED’in düzenlediği ilk kahvaltılı istişare toplantısında, Başbakan Başdanışmanı ve Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay ile bir araya geldi. Yaklaşık 20 kişinin katıldığı toplantı, 23 Şubat tarihinde Ankara Limak Ambassadore Otel’de gerçekleştirildi.  
Kamu reform sürecinin ve bu sürece katılımın ele alındığı toplantıda, Günay bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verirken, KİYED’in bu konuda sağlayabileceği katkılar ele alındı. Sürecin izlenmesinin önemine dikkat çekilen toplantıda, Başbakanlık’ta kurulacak izleme mekanizmalarına KİYED’in katılımın sağlanması da gündeme getirildi.

Kamunun mevzuat hazırlama süreçlerinde özel sektör ile daha şeffaf bir iletişim kurulması ve birlikte çalışma alanları oluşturulması konusunda görüşlerin paylaşıldığı etkinlikte, mevzuatların uygulanmasında makul geçiş ve uyum süreçlerinin tanınmasının gerektiğine de dikkat çekildi.

Katılımcıların görüşlerini dile getirmelerinin ardından Günay, bundan sonraki süreçte düzenli olarak bir araya gelmenin konunun takibi ve tüm paydaşların katılımı açısından faydalı olacağını kaydetti.

Faaliyet alanındaki geniş iletişim ağını ortak paydada birleştiren KİYED, ilk genel kurulunu gerçekleştirdi.

Kamu iletişimi ve kurumsal ilişkiler yönetiminin bir mesleki ihtisas alanı olarak tanınmasını ve geliştirilmesini sağlamak ana hedefi ile yola çıkarak kuruluşunu tamamlayan KİYED, ilk Genel Kurul’unu 28 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirdi. İlk toplantıda yeter sayıya ulaşılan Genel Kurul’da Yönetim ve Denetim Kurullarının asil ve yedek üyeleri belirlendi.

Genel Kurul sonuçlarına göre; Ahmet Atay (Başkan Yardımcısı), Başak Babaoğlu (Sayman), Burcu Önem (Etik İlkeler Komisyonu Başkanı), Erhun Baş (Başkan Yardımcısı), Samet Serttaş (Başkan), Seda Yıldız (İletişim Komisyonu Başkanı) ve Yasemin Erkut Yönetim Kurulu’nda yer alan üyeler oldu. Denetim Kurulu’da ise Çetin Değer, Mert Sunar ve Pınar Yapanoğlu yer aldı.

 

Kamu iletişimi ve kurumsal ilişkilerin bir disiplin olarak tanınmasının yanı sıra geliştirilmesini de amaçlayan KİYED üyeleri, Derneğin kuruluşunun ardından kamu kurumlarını ziyaret etmeye başladı. Üyeler 14 Ocak tarihinde TBMM Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu ile bir araya gelerek hem KİYED hakkında bilgi verdi hem de kamu iletişimi ve kurumsal ilişkiler alanında faaliyet gösteren profesyonellerin karşı karşıya kaldığı sorunlara değindiler.

TBMM’ye girişler için yakın zamanda kaldırılan serbest kart uygulamasının yeniden gündeme alınması talebini paylaşan üyeler, yasama uzmanlarınca KİYED üyelerine ve bu alanda çalışmaya başlayan genç profesyonellere yasama süreçleri hakkında eğitim verilmesi önerisini de Neziroğlu’na iletti.

Eğitim önerisini memnuniyetle karşılayan Neziroğlu, bunun TBMM ve özel sektör arasındaki iletişimi geliştirmek için önemli bir araç olabileceğini kaydetti.

 

Paydaşlarının katkısıyla kamu yararı doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere faaliyetlerine başlayan KİYED üyeleri, kamu kurumlarının politika belirleme ve karar alma süreçlerinin geliştirimesine katkı sunmak amacı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

KİYED üyeleri bu kapsamda Başbakan Başdanışmanı ve Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ile TBMM’de bir araya geldi. Derneğin kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında Günay’a bilgi veren üyeler, Başbakanlık ve KİYED arasında bir komisyon kurulması önerisini paylaştılar. Mevzuatta öngörülebilirlik, kamuda şeffaflık, mevzuat hazırlama süreçlerine etkin katılım ve bürokrasinin azaltılması konusunda böyle bir komisyon kurulmasının önemli kazanımlar sağlayacağını ifade eden KİYED üyeleri, komisyonun bir reform süreci izleme heyeti gibi işlev görebileceğini belirttiler.

Öneriyi memnuniyetle karşılayan Günay ise böyle bir komisyon için KİYED’in bir model hazırlayarak sunması halinde kendilerinin konuyu değerlendirebileceklerini kaydetti.

HAKKIMIZDA

“Yaşanan küresel ve toplumsal değişikliklerle birlikte temsili demokrasinin yerini katılımcı demokrasi ve yönetişimin alması, kamunun ve iş dünyasının çalışma dinamiklerini, dolayısıyla kültürünü değiştirdi. Bu değişim, “kamu iletişimi ve kurumsal ilişkiler”i bir disiplin olarak tanımlama gerekliliğini doğurdu.

Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler Yönetimi Derneği (KİYED), bir sivil toplum kuruluşu olarak...” devamı için tıklayınız.

E-BÜLTEN