DERNEĞİMİZ

Tüm paydaşların katkısıyla ve kamu yararı doğrultusunda çalışmalar yürüterek ülke menfaatlerine hizmet etmek üzere yola çıktık.

 

Yaşanan küresel ve toplumsal değişikliklerle birlikte temsili demokrasinin yerini katılımcı demokrasi ve yönetişimin alması, kamunun ve iş dünyasının çalışma dinamiklerini, dolayısıyla kültürünü değiştirdi. Bu değişim, “kamu iletişimi ve kurumsal ilişkiler”i bir disiplin olarak tanımlama gerekliliğini doğurdu.

Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler Yönetimi Derneği (KİYED), bir sivil toplum kuruluşu olarak, bu ihtiyaca cevap vermek ve;

  • “Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler Yönetimi”nin bir mesleki ihtisas alanı olarak tanınmasını ve geliştirilmesini sağlamak,
  • Kamu iletişimi ve kurumsal ilişkiler yönetimine ilişkin etik ilkelerin ve standartların geliştirilmesine katkı sunmak,
  • Meslek mensuplarının yetkinliklerini arttırmak,
  • Kamu kurumlarının politika belirleme ve karar alma süreçlerinin niteliğinin sürekli geliştirilmesine, müzakere kültürünün güçlenmesine katkı sunmak,

ana amaçlarını gerçekleştirmek üzere faaliyetlerine başladı.

Faaliyet alanındaki geniş iletişim ağını ortak paydada birleştiren Derneğimiz; kamu, özel sektör, STK’lar ve akademi arasında da ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Hedeflerini gerçekleştirirken kamu yararını vazgeçilmez unsur olarak ele alan Derneğimiz, uluslararası kuruluşlarla hayata geçireceği iş birlikleri ile yerel unsurları evrensel değerlerle birlikte geliştirecektir.

HAKKIMIZDA

“Yaşanan küresel ve toplumsal değişikliklerle birlikte temsili demokrasinin yerini katılımcı demokrasi ve yönetişimin alması, kamunun ve iş dünyasının çalışma dinamiklerini, dolayısıyla kültürünü değiştirdi. Bu değişim, “kamu iletişimi ve kurumsal ilişkiler”i bir disiplin olarak tanımlama gerekliliğini doğurdu.

Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler Yönetimi Derneği (KİYED), bir sivil toplum kuruluşu olarak...” devamı için tıklayınız.

E-BÜLTEN