Ercan Şendil

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

ODTÜ İktisat Bölümü mezunudur. Kamu ve özel şirketlerde üst düzey yöneticilik yapmıştır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Ercan Şendil, yüksek lisansını Boston University’de finans alanında tamamlamıştır. 1992 yılından itibaren uzun süre Hazine Müsteşarlığı’nda görev yapmıştır. Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projeleri de dahil çok sayıda kamu yatırımının uluslararası finansmanı konusunda çalışmıştır.

2005-2008 yılları arasında Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği’nde (Brüksel) Ekonomi Müşavirliği diplomatik görevini yürütmüş, Avrupa Birliği ile katılım öncesi tarama süreci toplantılarına katılmıştır. Müteakiben, 2010 yılına kadar Hazine Müsteşarlığı’nda kredi riski yönetiminde çalışmıştır. Bu dönemde KÖİ projeleri başta olmak üzere kamu yükümlülüklerinin ölçümü, analizi, izlenmesi ve kontrol altına alınması ile raporlanması faaliyetlerinde bulunmuştur.

2010 yılında Turkcell bünyesine katılan Şendil, beş yıl süreyle kurum ve devlet ilişkileri bölümünde sırasıyla koordinatör ve müdür olarak görev yapmıştır. Bu süreçte, telekomünikasyon sektörüne ilişkin düzenlemeler ile tüketici haklarının korunması gibi genel düzenlemelerin kurumlar ve TBMM nezdinde takibi; regülasyon stratejilerinin oluşturulmasına katkı sağlanması; kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerin yönetilmesinin yanı sıra şirketin AB ilişkileri sorumluluğunu da üstlenmiştir. Kamu ilişkileri ve regülasyon stratejileri danışmanlık deneyiminin ardından Ocak 2018’de önde gelen internet şirketlerinden sahibinden.com’da Kurum ve Devlet İlişkileri Başkanı olarak çalışmaya başlamıştır.

Can Özgür Özbek

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

ODTÜ İşletme Bölümü mezunudur. Queen Mary Üniversitesinden Hukuk ve İktisat alanında Hukuk Yüksek Lisansı (LLM) ve Gazi Üniversitesi’nden Ekonomi Politikası Yüksek Lisansı derecelerine sahiptir.

British American Tobacco şirketinde Kurumsal İlişkiler ve Kamu Politikaları Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini 2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladıktan sonra Ziraat Bankası Bankacılık Okulunda eğitim programına katılmış akabinde Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bölümünde Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım müzakerelerinde yerel mevzuat ile AB müktesabatının uyumlaştırılması alanında görev yapmıştır.

2007-2016 yılları arasında Rekabet Kurumu’nda çalışmış olup bu süreçte Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Rekabet Dairesinde Uzman Analist olarak da görev yapmıştır. Kurumda görev yaptığı yıllarda bilişim teknolojileri ve medya endüstrilerindeki birleşme devralmalar ile rekabet ihlalleri üzerinde yoğunlaşmış olup uzmanlık tezinde Spor Endüstrisinde Yayın Hakkı İhalelerinin rekabet hukuku perspektifinden incelenmesini konu almıştır.

2016 yılında kamudaki görevlerinden ayrılarak Vodafone Regülasyon İşleri Kıdemli Müdürü olarak özel sektörde faaliyet göstermeye başlamış, 2017 ve 2020 yılları arasında Vodafone Kamu Politikaları Kıdemli Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Queen Mary Üniversitesinden Hukuk ve İktisat alanında Hukuk Yüksek Lisansı (LLM) ve Gazi Üniversitesi’nden Ekonomi Politikası Yüksek Lisansı derecelerine sahiptir.

Tütün Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Özbek evli ve bir kız çocuk babasıdır.

Eser Özdil

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Enerji güvenliği ve jeopolitik riskler, doğal gaz piyasası ve enerji sektörüne ilişkin uluslararası konferanslarda sunumlar yapmakta, çeşitli düşünce kuruluşları ve dergiler için yazılar kaleme almaktadır.

GLOCAL Group’un kurucusu olan Eser Özdil kamu ve kurumsal ilişkiler, ticari diplomasi, strateji ve iş geliştirme, birleşme ve satın almalar, yönetim danışmanlığı hizmetleri vermektedir. Özdil, 2012 ve 2020 yılları arasında Ankara merkezli Petrol ve Doğal Gaz Platformu Derneği’nin (PETFORM) Genel Sekreterliğini yapmıştır. Türk petrol ve doğalgaz endüstrisinin en etkili sektörel organizasyonlarından biri olarak kabul edilen PETFORM, çok uluslu şirketlerden Türk holdinglerine kadar 50’nin üzerinde enerji şirketini çatısı altında bulundurmaktadır. Özdil PETFORM Genel Sekreteri olarak, özel sektör ve kamu kurumları arasındaki iletişimin koordinasyonunu üstlenmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Avrupa Enerji Tacirleri Federasyonu (EFET) ve ICIS Heren ortaklığında PETFORM tarafından yürütülen AB destekli TRGas-Hub projesinin koordinatörlüğünü üstlenmiştir.

Özdil, Akdeniz için Birlik (UfM), Avrupa Birliği, Dünya Bankası, OECD, IEA, EFET ve IGU gibi birçok uluslararası kuruluşlar nezdinde enerji sektörünü temsil etmiştir. Sn. Özdil, enerji güvenliği ve jeopolitik riskler, doğal gaz piyasası ve enerji sektörüne ilişkin uluslararası konferanslarda sunumlar yapmakta, çeşitli düşünce kuruluşları ve dergiler için yazılar kaleme almaktadır.

Özdil, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen küresel kamu diplomasisi programı IVLP katılımcısı, BMW Vakfı Sorumlu Liderler Ağı Üyesi, Türk-Amerikan İş Konseyi LNG Çalışma Komitesi Üyesi ve Atlantic Council araştırmacısıdır.

Dilek Emil

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

EWA Kurumsal Danışmanlık şirketinin kurucu ortağıdır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye bölümünü bitirmiş, lisansüstü eğitimini Londra Üniversitesi Birkbeck College’da tamamlamıştır.

Kariyerine Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nda başlamış ve Müsteşar Danışmanlığı, Washington D.C. Yönetici Ekonomi Müşavirliği ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcılığı da dahil olmak üzere çeşitli kademelerde görev yapmıştır.

“Doğrudan Yabancı Sermaye, Yatırım Ortamı Analizi ve Yatırımın Önündeki İdari Engeller”, “Yatırım Promosyon Stratejisi ve Organizasyonu”, “KİT’lerde Borç Yönetimi” gibi uluslararası kuruluşlarca desteklenen çeşitli projelerin koordinatörlüğünü de yürüten Emil Aralık 2004’den bu yana kurumsal ilişkiler, kamu iletişimi, sürdürülebilir kalkınma konularında üst düzey yöneticilik yapmaktadır.

2004 Aralık-2018 Ağustos tarihleri arasında Yaşar Holding Kurumsal İlişkiler Koordinatörü olarak görev yapmıştır. Bu görevinin yanı sıra, sürdürülebilir kalkınma komitesi başkanlığını da üstlenen Emil, 2007’de Global Compact’ı imzalayan Yaşar Holding’in 10 şirketini kapsayan sürdürülebilirlik çalışmalarını yürütmekte ve raporlamasını yapmaktadır. Bu çerçevede karbon ayak izi azaltım, su riski, su ayak izi azaltım projelerinin koordinasyonunu da gerçekleştirmektedir.

Sivil toplum örgütlerinde Yaşar Grubu’nun etkin temsiliyetini sağlamak amacıyla geliştirilen YÜPOR’un (Yaşar Üyelikler Portalı) oluşumu, geliştirilmesi faaliyetlerini de üstlenen Dilek Emil’in çok sayıda sivil toplum örgütü temsiliyeti bulunmaktadır. SETBİR (Türkiye Süt Et Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği), ASÜD (Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği), ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı) yönetim kurulu üyelikleri ile TGDF (Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu) Sanayi Komitesi üyeliği bunlardan bazılarıdır. Pınar Enstitüsü’nün kuruluşu, ilk yönetim kurulu başkanlığı ve Enstitü tarafından yürütülen “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” ve “Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim” projelerinin geliştirilmesi Dilek Emil tarafından yürütülen projeler arasındadır.

Ahmet Atay

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

1978 İzmir doğumlu Ahmet Atay, Microsoft Türkiye Kamu ve Kurumsal İlişkiler Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Lise eğitimini İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nde, üniversite eğitimini ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümü’nde tamamlayan Atay sonrasında 10 sene Avrupa Birliği Bakanlığı’nda çeşitli alanlarda ilgili Türk mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlaştırılması ve yıllık AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programı’nın koordinasyonundan sorumlu olarak çeşitli kademelerde çalışmıştır.

Microsoft’a katılmadan önce 2010-2013 yılları arasında Ernst Young’da Kamu ve Avrupa Birliği (AB) Danışmanlık Hizmetleri Müdürü olarak çalışan Atay kamu kurumları, STKlar ve meslek kuruluşları ile kamu ve kurumsal ilişkilerin yönetilmesinden ve bunun yanında kamu kurumları, AB ve diğer donör kuruluşlar tarafından finanse edilen danışmanlık projelerinin iş geliştirme, ihale, yönetim ve koordinasyon süreçlerinden sorumlu olarak görev yapmıştır.

Ernst Young sonrasında 2013 yılında Microsoft Türkiye’ye Kamu ve Kurumsal İlişkiler Direktörü olarak katılmıştır. Bu görevi kapsamında Microsoft Türkiye’nin bilgi teknolojileri ve iletişim sektörüne ilişkin kamu strateji ve kampanyalarının planlanmasının ve uygulanmasının yanı sıra kamu kurumları, üniversiteler, meslek kuruluşları, sektör örgütleri, STK’lar ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerin kurulmasından ve geliştirilmesinden sorumludur. ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine devam etmekte olan Ahmet Atay KİYED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA) Yönetim Kurulu üyesidir. Ayrıca Amerikan Şirketler Derneği (ABFT) ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED)’nin ilgili çalışma grubu ve komitelerinde görev üstlenmektedir.

Atay evli ve bir kız çocuk babasıdır.

Yasemin Erkut

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

1980 doğumlu Yasemin Erkut, Amazon Kamu Politikaları Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Lise öğrenimini Norveç Kraliyet bursuyla Norveç’te bulunan Red Cross Nordic United World College’da tamamlayan Erkut, lisans derecesini Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi dallarında burslu olarak ABD’de Mount Holyoke College’dan almıştır. 2002 yılında ABD Kongresi’nde Demokrat Parti Başkanlık Ofisinde görev alan ilk Türk olan Yasemin Erkut, American University’de de burslu olarak Uluslararası Ticaret eğitimini tamamlamıştır.

Türkiye’ye döndüğünde ABD Büyükelçiliği’nde ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı yatırımların arttırılması ve kamu ile ilişkiler alanlarında 9 yıl süreyle kıdemli danışman olarak görev yapmıştır. Bu görevinin ardından Herbalife International’da Devlet ve Kurumsal İlişkiler Bölge Müdürü pozisyonunda Azerbaycan, Yunanistan ve Türkiye’deki çalışmalardan sorumlu yönetici olarak profesyonel hayatına devam etmiştir. 2014- 2019 yılları arasında Mey|Diageo Kurumsal İlişkiler Departmanı Yöneticisi olarak görev almış olan Yasemin Erkut, kamu iletişim stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasının yanı sıra kurumsal iletişim ve sürdürülebilirlik alanlarındaki projelere de liderlik etmiştir. 2019-2021 yılları arasında MSD Sağlık Politikaları Direktörü olarak görev yapmıştır.

Aralarında Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Amerikan Şirketler Derneği, İngiliz Ticaret Odası, TİM ve TOBB’un da olduğu çeşitli platformlarda ve komisyonlarda şirket temsilcisi olarak görev alan Yasemin Erkut, kurucu üyesi olduğu Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler Yönetimi Derneği’nin 2017 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir