Eray Akdağ

Üye

TÜSİAD’ın Ankara Daimi Temsilcisi olarak görev yapmakta olan Akdağ 2003 yılından bu yana TÜSİAD’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilişkiler sorumluluğunu yürütmektedir. Bu kapsamda T.C. Cumhurbaşkanlığı dahil çok sayıda kamu kurumu ile yakın iletişim içerisinde bulunurken; T.C. Başbakanlık ve çok sayıda bakanlık uhdesinde yer alan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu ve Avrupa Birliği İcra Kurulu gibi çeşitli yapılarda görevler almaktadır. Ayrıca Ankara’da yerleşik uluslararası resmi misyonlar ile sürekli iletişim içerisinde bulunan Akdağ, bu doğrultuda bazı yabancı resmi heyetler ile de TÜSİAD adına görüşmeler gerçekleştirmektedir.

2015 – 2016 yılları arasında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde, 2012 – 2016 yılları arasında ise Ankara Üniversitesi’nde (A.Ü.) yüksek lisans dersleri de veren Akdağ ayrıca California Berkeley School of Law, The George Washington University, ODTÜ, TEDÜ ve Bilkent üniversiteleri dahil çeşitli yüksek lisans ve doktora programlarında da misafir eğitmen olarak dersler vermiştir.

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi ve T.E.D. Ankara Koleji mezunu olan Akdağ, yükseköğrenimine yine bu üniversitede “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri” ile “Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler” alanlarında devam etmiştir. Ardından Cornell Üniversitesi’nde yöneticiliğe dair uzaktan öğretim programları ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. (SPL) ile Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Üyeliği İhtisas Programı gibi çeşitli profesyonel gelişim sertifika programlarını tamamlamıştır.

Çeşitli düzeylerde İngilizce, Japonca ve Almanca bilen, Türkçe ve İngilizce yayınları bulunan Akdağ; resmi Uluslararası Liderlik Programları kapsamında 2004 yılında Japonya ve 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlıklarınca bu ülkelerdeki programlarda ağırlanmış, 2015 yılında ise Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Avrupa Takımı’na seçilmiştir.

A.Ü. Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim ve Merkez Kurulu üyeliği görevlerini de sürdürmekte olan Akdağ, 2012-2018 yılları arasında Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Denetim Kurulu Üyeliği ve bir World Economic Forum girişimi olan Global Shapers’ın Ankara Hub Kurucu Küratörlüğü, TEDxTunalı Danışma Kurulu Üyeliği ve Marshall Memorial Fellowship Türkiye Seçim Komitesi Üyeliği gibi görevler de üstlenmiştir.

2016 yılından bu yana Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Yedek Üyesi olmanın yanı sıra uzun yıllardır Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği, Yasama Derneği (YASADER) ve Mülkiyeliler Birliği Derneği gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşunda üyelikleri ve görevleri olan Akdağ, KİYED Yönetim Kurulu’na 2018 yılında girmiştir.

Tepe Prime Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 266 D: 79 A- Blok Çankaya- ANKARA
kiyed@kiyed.org

Bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz.