Ahmet Atay

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 1978 İzmir doğumlu Ahmet Atay, Microsoft Türkiye Kamu ve Kurumsal İlişkiler Direktörü olarak görev yapmaktadır. Lise eğitimini İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nde, üniversite eğitimini ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümü’nde tamamlayan Atay sonrasında 10 sene Avrupa Birliği Bakanlığı’nda çeşitli alanlarda ilgili Türk mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlaştırılması ve yıllık AB […]

Burcu Coşkun – İş Değişikliği

KİYED Denetim Kurulu üyelerimizden Sn. Burcu Coşkun, Grup Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Müdürü olarak görev yapmakta olduğu şirketi Coca-Cola İçecek’ten ayrılarak Temmuz 2021 itibariyle Kurumsal İlişkiler Direktörü olarak PwC Türkiye’de görev yapmaya başlamıştır.

Emir Gelen – İş Değişikliği

2018 yılından bu yana Amazon Web Services Kamu Politikaları Başkanı olarak görev yapan Sn. Emir Gelen, Eylül 2021 itibariyle ByteDance ve TikTok Türkiye’de Kamu Politikası Başkanı olarak görevine başladı.

Deniz Big Öncel’in Terfisi

KİYED Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Deniz Big Öncel, Sağlık Politikaları ve İletişim Direktörü olarak görev yapmakta olduğu şirketi Merck’de terfi etmiştir. Kendisi 1 Şubat 2019 itibariyle Global Kurumsal İlişkiler ve Uluslararası Kamu ile İlişkiler Direktörü olarak Washington D.C.’de görev yapmaya başlamıştır.

Hüseyin Özhan’ın Terfisi

Üyelerimizden European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Türkiye Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sn. Hüseyin Özhan, 1 Nisan 2019 itibariyle EBRD Global Başkan Yardımcısı Başdanışmanı olarak görev yapmak üzere terfi etmiş ve yeni görev yeri olan Londra’da görevine başlamıştır.