“Hedeflerimizi gerçekleştirirken kamu yararını vazgeçilmez unsur olarak ele alacağız.”

Mesleki İhtisas

“Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler Yönetimi”nin bir mesleki ihtisas alanı olarak tanınmasını ve geliştirilmesini hedefliyoruz.

Etik İlkeler

Kamu iletişimi ve kurumsal ilişkiler yönetimine ilişkin etik ilkelerin ve standartların geliştirilmesine katkı sunuyoruz.

Yetkinlikler

Meslek mensuplarının yetkinliklerinin arttırılması için çalışıyoruz.

Katılımcılık

Kamu kurumlarının karar alma süreçlerinin niteliğinin sürekli geliştirilmesine, müzakere kültürünün güçlenmesine katkı sunuyoruz.

HABERLER VE DUYURULAR

HAKKIMIZDA

“Yaşanan küresel ve toplumsal değişikliklerle birlikte temsili demokrasinin yerini katılımcı demokrasi ve yönetişimin alması, kamunun ve iş dünyasının çalışma dinamiklerini, dolayısıyla kültürünü değiştirdi. Bu değişim, “kamu iletişimi ve kurumsal ilişkiler”i bir disiplin olarak tanımlama gerekliliğini doğurdu.

Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler Yönetimi Derneği (KİYED), bir sivil toplum kuruluşu olarak...” devamı için tıklayınız.

E-BÜLTEN