MESLEKİ İHTİSAS

Kamu iletişimi ve kurumsal ilişkiler yönetiminin bir mesleki ihtisas alanı olarak tanınmasını ve geliştirilmesini hedefliyoruz.

ETİK İLKELER

Kamu iletişimi ve kurumsal ilişkiler yönetimine ilişkin etik ilkelerin ve standartların geliştirilmesine katkı sunuyoruz.

YETKİNLİKLER

Meslek mensuplarının yetkinliklerinin arttırılması için çalışıyoruz.

KATILIMCILIK

Kamu kurumlarının karar alma süreçlerinin niteliğinin sürekli geliştirilmesine, müzakere kültürünün güçlenmesine katkı sunuyoruz.

HAKKIMIZDA

Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler Yönetimi Derneği

KİYED; kamu iletişimi ve kurumsal ilişkiler yönetimi mesleğinin gelişimine katkı sağlayıp, üretilen mesleki değerleri toplum yararına dönüştürerek Türkiye’nin ileri demokrasi uygulamalarında lider ülkeler arasında yer almasına destek sunmayı amaçlayan alanının tek sivil toplum kuruluşudur..

devamı

İletişim

Derneğimiz ve çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

E-MAIL
kiyed@kiyed.org

ADRES
Tepe Prime Mustafa Kemal
Mah. Dumlupınar Bulvarı
No: 266 D: 79 A- Blok
Çankaya- ANKARA