Üyelik

Kamu iletişimi ve kurumsal ilişkiler yönetiminin ülke menfaatleri ve kamu yararı doğrultusunda bir mesleki ihtisas alanı olarak gelişmesine yönelik çalışmalar yürüterek katılımcı demokrasinin ve müzakere kültürünün güçlenmesine katkı sağlamak ana hedefini benimsemiş meslek yöneticileri derneğin faaliyetlerine katkıda bulunmak ve tüm çalışmalardan istifade etmek üzere üyelik başvurusunda bulunabilirler.

Bu mesleki alanda faaliyet gösteren profesyonellere temel rehber ve standart olması adına etik ilkeler 2015 yılında KİYED tarafından belirlenmiştir. Tüm üye başvurularında ‘KİYED Etik İlkeleri ve Bireysel Uyum Beyanı’nın imzalanması ve üyeliğe kabul edilen profesyonellerin her zaman uymalarını ve uygulamalarını beklenir. Üyelik başvuru formunu ve KİYED Etik İlkeleri ve Bireysel Uyum Beyanı’nı ıslak imzalı olarak aşağıdaki dernek adresimize iletmeniz halinde üyelik başvurunuz değerlendirmeye alınacak ve en geç 1 ay içinde size geri dönüş yapılacaktır.

Üyelik İçin Gerekli Belgeler

Copyright @ 2023 KİYED tüm hakları saklıdır.