Hakkımızda

”KİYED; kamu iletişimi ve kurumsal ilişkiler yönetimi mesleğinin gelişimine katkı sağlayıp, üretilen mesleki değerleri toplum yararına dönüştürerek Türkiye’nin ileri demokrasi uygulamalarında lider ülkeler arasında yer almasına destek sunmayı amaçlayan alanında tek sivil toplum kuruluşudur.”


Yaşanan küresel ve toplumsal değişikliklerle birlikte temsili demokrasinin yerini katılımcı demokrasi ve yönetişimin alması, kamunun ve iş dünyasının çalışma dinamiklerini, dolayısıyla kültürünü değiştirdi. Bu değişim, “kamu iletişimi ve kurumsal ilişkiler”i bir disiplin olarak tanımlama gerekliliğini doğurdu.

Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler Yönetimi Derneği (KİYED), bir sivil toplum kuruluşu olarak, bu ihtiyaca cevap vermek ve;

• “Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler Yönetimi”nin bir mesleki ihtisas alanı olarak tanınmasını ve geliştirilmesini sağlamak,

• Kamu iletişimi ve kurumsal ilişkiler yönetimine ilişkin etik ilkelerin ve standartların geliştirilmesine katkı sunmak,

• Meslek mensuplarının yetkinliklerini arttırmak,

• Kamu kurumlarının politika belirleme ve karar alma süreçlerinin niteliğinin sürekli geliştirilmesine, müzakere kültürünün güçlenmesine katkı sunmak, ana amaçlarını gerçekleştirmek üzere 2015 yılında faaliyetlerine başladı.

Faaliyet alanındaki geniş iletişim ağını ortak paydada birleştiren Derneğimiz; kamu, özel sektör, STK’lar ve akademi arasında da ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalar çerçevesinde üç ana başlık altında etkinliklerimizi düzenli olarak hayata geçirmekteyiz: “KİYED Kahvaltılı İstişare Toplantıları”, “İş Dünyası Buluşmaları” ve “Kişisel Gelişim ve Dönüşüme İlham Verenler Toplantıları”. Bu çalışmalara ek olarak her yıl üyelerimizle istişare sonucunda belirlenen bir temayı ele aldığımız yıllık konferansımızı akademiden, bürokrasiden ve siyasetten yetkin kişilerin katılımı ile düzenlemekteyiz.

Hedeflerini gerçekleştirirken kamu yararını vazgeçilmez unsur olarak ele alan KİYED, uluslararası kuruluşlarla hayata geçireceği iş birlikleri ile yerel unsurları evrensel değerlerle birlikte geliştirecektir.

Copyright @ 2023 KİYED tüm hakları saklıdır.