KİYED-ODTÜ SBKY Sertifika Programı

2019 Bahar Döneminde KİYED-ODTÜ SBKY ortak bir sertifika program yürütülmüştür. Programa ODTÜ SBKY 3.ve 4. Sınıf öğrencilerinin yanı sıra, lisans üstü ve doktora öğrencileri de katılım sağlamıştır. 

Sertifika Programının amacı; öğrencilerin akademik çalışmalarında iş dünyası ile bir araya gelmelerini sağlamak ve profesyonel kariyer süreçlerine destek vermektir. Bu çerçevede kamu ve özel sektör iletişim ve ilişkisinin neden gerekli olduğu, bu iletişim ve ilişkinin nasıl bir çerçevede kurgulandığı takdirde daha verimli sonuçlar yarattığı çeşitli vaka analizleri ile birlikte ele alınmıştır.

Related Blog