Dilek Emil

Yönetim Kurulu Başkanı

EWA Kurumsal Danışmanlık şirketinin kurucu ortağıdır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye bölümünü bitirmiş, lisansüstü eğitimini Londra Üniversitesi Birkbeck College’da tamamlamıştır.

Kariyerine Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nda başlamış ve Müsteşar Danışmanlığı, Washington D.C. Yönetici Ekonomi Müşavirliği ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcılığı da dahil olmak üzere çeşitli kademelerde görev yapmıştır.

“Doğrudan Yabancı Sermaye, Yatırım Ortamı Analizi ve Yatırımın Önündeki İdari Engeller”, “Yatırım Promosyon Stratejisi ve Organizasyonu”, “KİT’lerde Borç Yönetimi” gibi uluslararası kuruluşlarca desteklenen çeşitli projelerin koordinatörlüğünü de yürüten Emil Aralık 2004’den bu yana kurumsal ilişkiler, kamu iletişimi, sürdürülebilir kalkınma konularında üst düzey yöneticilik yapmaktadır.

2004 Aralık-2018 Ağustos tarihleri arasında Yaşar Holding Kurumsal İlişkiler Koordinatörü olarak görev yapmıştır. Bu görevinin yanı sıra, sürdürülebilir kalkınma komitesi başkanlığını da üstlenen Emil, 2007’de Global Compact’ı imzalayan Yaşar Holding’in 10 şirketini kapsayan sürdürülebilirlik çalışmalarını yürütmekte ve raporlamasını yapmaktadır. Bu çerçevede karbon ayak izi azaltım, su riski, su ayak izi azaltım projelerinin koordinasyonunu da gerçekleştirmektedir.

Sivil toplum örgütlerinde Yaşar Grubu’nun etkin temsiliyetini sağlamak amacıyla geliştirilen YÜPOR’un (Yaşar Üyelikler Portalı) oluşumu, geliştirilmesi faaliyetlerini de üstlenen Dilek Emil’in çok sayıda sivil toplum örgütü temsiliyeti bulunmaktadır. SETBİR (Türkiye Süt Et Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği), ASÜD (Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği), ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı) yönetim kurulu üyelikleri ile TGDF (Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu) Sanayi Komitesi üyeliği bunlardan bazılarıdır. Pınar Enstitüsü’nün kuruluşu, ilk yönetim kurulu başkanlığı ve Enstitü tarafından yürütülen “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” ve “Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim” projelerinin geliştirilmesi Dilek Emil tarafından yürütülen projeler arasındadır.

Related Blog

Dilek Emil

Yasemin Yaşa Erkut

Kutluhan Olcay