İsmail Anıl Bayülker

Başkan

TED Ankara Koleji ve Çankaya Üniversitesi İşletme Bülümü mezunudur. Sürdürülebilirlik, kurumsal ilişkiler ve kamu iletişimi konularında uzmandır.

TED Ankara Koleji mezuniyetinden sonra Çankaya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü tamamlayan Anıl Bayülker sürdürülebilirlik başta olmak üzere kurumsal ilişkiler ve kamu iletişimi konularının yanı sıra satış, pazarlama, iş geliştirme ve proje yönetimi konularında on beş yıldan fazla tecrübeye sahiptir. Özel sektörde kamu iletişimi ve kurumsal ilişkiler konusunda uzun yıllar yöneticilik yapan Anıl Bayülker Yaşar Holding “Yönetici Yetiştirme Havuz Programı” ve “Yalın 6 Sigma” eğitim programlarını başarıyla tamamlamış, Karbon ve Su ayak İzi Hesaplama, Su Risklerini Değerlendirme konularında yürütülen projelere liderlik yapmıştır. İş yaşamına EWA Kurumsal Danışmanlık’ta sürdürülebilirlik ve kurumsal ilişkiler danışmanı olarak devam etmektedir.

Çeşitli Avrupa Birliği Projelerinin oluşturulması ve uygulanması konularında da tecrübeye sahip olan Anıl Bayülker, “Türkiye Sütçülük Sektörünün Su Sürdürülebilirliği: Verimlilik Riskler ve Kırılganlıklar” projesinin yöneticiliğini üstlenmiştir. KİYED tarafından AB hibe programından yararlanılarak yürütülen “Türkiye’de Politika Yapım Sürecinde Sivil Toplumun Yasal ve Teknik Altyapısının Güçlendirilmesi” projesinin takım liderliğini gönüllü olarak yürüten Anıl Bayülker TÜSİAD için EWA Kurumsal Danışmanlık tarafından hazırlanan “AB Yeşil Mutabakat Döngüsel Ekonomi Eylem Planı İş Dünyasına Neler Getirecek?” raporunun da yazarları arasındadır.

Ankara ve Konya Büyükşehir Belediyeleri “İklim Değişikliği Eylem Planlarında da görev alan Anıl Bayülker birçok şirketin GRI ve ESG bazlı sürdürülebilirlik projelerinde de aktif görev almaktadır.

Ayrıca çok sayıda sivil toplum kuruluşunun kurulma aşamasında yer alan Anıl Bayülker halen Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler Yönetimi Derneği (KİYED) ve Şekilsiz Fikirler Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Başlık metninizi buraya ekleyin

Related Blog

Özge Sarı

Selim Akbaş