Ahmet Atay

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

1978 İzmir doğumlu Ahmet Atay, Microsoft Türkiye Kamu ve Kurumsal İlişkiler Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Lise eğitimini İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nde, üniversite eğitimini ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümü’nde tamamlayan Atay sonrasında 10 sene Avrupa Birliği Bakanlığı’nda çeşitli alanlarda ilgili Türk mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlaştırılması ve yıllık AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programı’nın koordinasyonundan sorumlu olarak çeşitli kademelerde çalışmıştır.

Microsoft’a katılmadan önce 2010-2013 yılları arasında Ernst Young’da Kamu ve Avrupa Birliği (AB) Danışmanlık Hizmetleri Müdürü olarak çalışan Atay kamu kurumları, STKlar ve meslek kuruluşları ile kamu ve kurumsal ilişkilerin yönetilmesinden ve bunun yanında kamu kurumları, AB ve diğer donör kuruluşlar tarafından finanse edilen danışmanlık projelerinin iş geliştirme, ihale, yönetim ve koordinasyon süreçlerinden sorumlu olarak görev yapmıştır.

Ernst Young sonrasında 2013 yılında Microsoft Türkiye’ye Kamu ve Kurumsal İlişkiler Direktörü olarak katılmıştır. Bu görevi kapsamında Microsoft Türkiye’nin bilgi teknolojileri ve iletişim sektörüne ilişkin kamu strateji ve kampanyalarının planlanmasının ve uygulanmasının yanı sıra kamu kurumları, üniversiteler, meslek kuruluşları, sektör örgütleri, STK’lar ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerin kurulmasından ve geliştirilmesinden sorumludur. ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine devam etmekte olan Ahmet Atay KİYED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA) Yönetim Kurulu üyesidir. Ayrıca Amerikan Şirketler Derneği (ABFT) ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED)’nin ilgili çalışma grubu ve komitelerinde görev üstlenmektedir.

Atay evli ve bir kız çocuk babasıdır.

Related Blog

Can Özgür Özbek

Ahmet Atay

Altan Kolbay