Can Özgür Özbek

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

ODTÜ İşletme Bölümü mezunudur. Queen Mary Üniversitesinden Hukuk ve İktisat alanında Hukuk Yüksek Lisansı (LLM) ve Gazi Üniversitesi’nden Ekonomi Politikası Yüksek Lisansı derecelerine sahiptir.

British American Tobacco şirketinde Kurumsal İlişkiler ve Kamu Politikaları Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini 2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladıktan sonra Ziraat Bankası Bankacılık Okulunda eğitim programına katılmış akabinde Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bölümünde Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım müzakerelerinde yerel mevzuat ile AB müktesabatının uyumlaştırılması alanında görev yapmıştır.

2007-2016 yılları arasında Rekabet Kurumu’nda çalışmış olup bu süreçte Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Rekabet Dairesinde Uzman Analist olarak da görev yapmıştır. Kurumda görev yaptığı yıllarda bilişim teknolojileri ve medya endüstrilerindeki birleşme devralmalar ile rekabet ihlalleri üzerinde yoğunlaşmış olup uzmanlık tezinde Spor Endüstrisinde Yayın Hakkı İhalelerinin rekabet hukuku perspektifinden incelenmesini konu almıştır.

2016 yılında kamudaki görevlerinden ayrılarak Vodafone Regülasyon İşleri Kıdemli Müdürü olarak özel sektörde faaliyet göstermeye başlamış, 2017 ve 2020 yılları arasında Vodafone Kamu Politikaları Kıdemli Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Queen Mary Üniversitesinden Hukuk ve İktisat alanında Hukuk Yüksek Lisansı (LLM) ve Gazi Üniversitesi’nden Ekonomi Politikası Yüksek Lisansı derecelerine sahiptir.

Tütün Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Özbek evli ve bir kız çocuk babasıdır.

Related Blog

Can Özgür Özbek

Ahmet Atay

Altan Kolbay