Ercan Şendil

Üye

ODTÜ İktisat Bölümü mezunudur. Kamu ve özel şirketlerde üst düzey yöneticilik yapmıştır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Ercan Şendil, yüksek lisansını Boston University’de finans alanında tamamlamıştır. 1992 yılından itibaren uzun süre Hazine Müsteşarlığı’nda görev yapmıştır. Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projeleri de dahil çok sayıda kamu yatırımının uluslararası finansmanı konusunda çalışmıştır.

2005-2008 yılları arasında Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği’nde (Brüksel) Ekonomi Müşavirliği diplomatik görevini yürütmüş, Avrupa Birliği ile katılım öncesi tarama süreci toplantılarına katılmıştır. Müteakiben, 2010 yılına kadar Hazine Müsteşarlığı’nda kredi riski yönetiminde çalışmıştır. Bu dönemde KÖİ projeleri başta olmak üzere kamu yükümlülüklerinin ölçümü, analizi, izlenmesi ve kontrol altına alınması ile raporlanması faaliyetlerinde bulunmuştur.

2010 yılında Turkcell bünyesine katılan Şendil, beş yıl süreyle kurum ve devlet ilişkileri bölümünde sırasıyla koordinatör ve müdür olarak görev yapmıştır. Bu süreçte, telekomünikasyon sektörüne ilişkin düzenlemeler ile tüketici haklarının korunması gibi genel düzenlemelerin kurumlar ve TBMM nezdinde takibi; regülasyon stratejilerinin oluşturulmasına katkı sağlanması; kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerin yönetilmesinin yanı sıra şirketin AB ilişkileri sorumluluğunu da üstlenmiştir. Kamu ilişkileri ve regülasyon stratejileri danışmanlık deneyiminin ardından Ocak 2018’de önde gelen internet şirketlerinden sahibinden.com’da Kurum ve Devlet İlişkileri Başkanı olarak çalışmaya başlamıştır.

Related Blog

Dilek Emil

Yasemin Yaşa Erkut

Kutluhan Olcay